Milieubeleid

Milieubeleid Milieubeleid

Camping Cala Llevadó doet de volgende milieubeleidsverklaring, die van toepassing is op alle voorzieningen en activiteiten van onze camping.

We verbinden ons ertoe bij het ontwikkelen van onze activiteit de natuur en het milieu in de hoogste mate te eerbiedigen en te beschermen en streven naar een voortdurende verbetering van onze milieutechnieken en –praktijken, wanneer dit mogelijk en financieel haalbaar is.

We erkennen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en stellen onszelf de volgende doelen:

• Naleving van de bestaande milieuwetgeving en, indien mogelijk, overtreffing van de wettelijke milieueisen

• Bevordering van het minimaliseren en herwaarderen van het op de camping gegenereerde afval om een zo correct mogelijk afvalbeheer te kunnen voeren

• Voortzetting van het treffen van de overeenkomstige maatregelen om het water- en energieverbruik te verminderen

• Correct beheer van afvalwater om compatibele milieueffecten te verkrijgen

• Het betrekken van alle belanghebbenden bij verbeteringstaken op milieugebied

• Het opleiden en bewust maken van de werknemers op het gebied van goede praktijken

• Informatie aan de klant met betrekking tot de milieusituatie van de camping en tips voor goede praktijken

• Informatie aan de leveranciers met betrekking tot de aangegane milieuverbintenis en eisen die op hen van toepassing zijn

• Beheer van de communicatie met de klanten (zowel persoonlijk als onpersoonlijk) als instrument voor de bevordering van de eerbiediging van het milieu en de milieueducatie

• Jaarlijkse herziening van het doorgevoerde noodplan en bekendmaking ervan aan en vorming van de werknemers

• Opstelling van een milieuactiekalender

• Jaarlijkse opstelling van een openbare milieuverklaring van de verwezenlijkte milieuacties en -vorderingen

 

Pere Aromir, Directeur
Càmping Cala Llevadó
AROMIR MASSAGUER S.A.

________________________

Elk residu op de juiste plaats

Agència de Residus de Catalunya

Milieuverklaring

Milieublad