Política mediambiental

Política mediambiental Política mediambiental

El Càmping Cala Llevadó realitza la següent declaració de política mediambiental, que és aplicable a totes les instal·lacions i operacions realitzades dins del nostre càmping.

Prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte i protecció al medi i pretenem assolir una millora contínua de les tècniques i pràctiques mediambientals, sempre que sigui possible i econòmicament viable.

Reconeixem la nostra responsabilitat envers el medi, ens marquem com a objectius a assolir:

· Compliment de la normativa mediambiental existent i, sempre que sigui possible, superar les exigències legislatives mediambientals

· Promoure i potenciar la minimització i valorització dels residus generats al càmping per tal d'assolir la gestió més correcta possible

· Continuar implementant les mesures oportunes per disminuir el consum d'aigua i energia

· Gestionar correctament les aigües residuals abocades per tal que l'impacte sobre el medi sigui compatible

· Involucrar a tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores de respecte al medi ambient

· Formació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors

· Informació als clients de la situació ambiental del càmping i consell de les bones pràctiques a realitzar

· Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i exigències que a ells els comporta

· Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d'educació i promoció del respecte pel medi ambient

· Revisió anual del pla d'emergència implantat i formació i divulgació d'aquest al treballadors

· Elaborar un calendari d'actuacions mediambientals

· Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits

Pere Aromir, Director
Càmping Cala Llevadó
AROMIR MASSAGUER S.A.

________________________

residuonvas.cat

Agència de Residus de Catalunya

Declaració mediambiental (a l'oficina, a disposició de tothom qui la vulgui consultar)

Full mediambiental